thumbnail - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc bị điều tra
Quốc Cường
Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc bị điều tra

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tiêu Á Khánh đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác