thumbnail - Bộ trưởng Công an trả lời chất vấn việc cấp mẫu hộ chiếu mới
Lan đột biến
Hà Nội

Bộ trưởng Công an trả lời chất vấn việc cấp mẫu hộ chiếu mới

Là một trong hai tư lệnh ngành được lựa chọn trả lời chất vấn trước Ủy ban TVQH, Bộ trưởng Công an sẽ giải đáp nhiều vấn đề nóng, trong đó có việc cấp và sử dụng mẫu hộ chiếu mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác