thumbnail - Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Dùng iPhone sẽ thấy họ sản xuất ‘cái thị trường sẽ cần’
Lan đột biến
Hà Nội

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Dùng iPhone sẽ thấy họ sản xuất ‘cái thị trường sẽ cần’

Chia sẻ tại hội nghị phát triển thị trường khoa học công nghệ, Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng cần có cơ chế để cho phép sai và phải tổ chức hoàn chỉnh thị trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác