thumbnail - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cân nhắc các phương án về dạy học môn lịch sử
Cường bếu
Hà Nội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cân nhắc các phương án về dạy học môn lịch sử

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Bộ GD-ĐT sẽ cân nhắc các phương án về dạy học lịch sử bậc THPT trong thời gian tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác