thumbnail - Bỏ văn mẫu từ đâu?
Quốc Cường
Hà Nội

Bỏ văn mẫu từ đâu?

Xây dựng môn văn gần gũi và tôn trọng cảm nhận, suy nghĩ riêng biệt của từng học sinh mới là giải pháp gốc rễ để triệt tiêu văn mẫu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác