thumbnail - Bộ VH-TT-DL nói gì việc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp "trượt" danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Bộ VH-TT-DL nói gì việc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp "trượt" danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Đại diện Vụ Thi đua Khen thưởng thông tin về lý do các NSƯT Lê Thiện, Thoại Mỹ, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác