thumbnail - Bộ Y tế đề xuất F0 đang cách ly tại nhà được thi tốt nghiệp THPT
Thức SG
Hà Nội

Bộ Y tế đề xuất F0 đang cách ly tại nhà được thi tốt nghiệp THPT

Bộ Y tế đề xuất học sinh là F0 đang cách ly, điều trị tại nhà được dự thi tốt nghiệp THPT, tuy nhiên phải có đơn xin dự thi và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác