thumbnail - Bộ Y tế: 'Không dừng thanh toán BHYT dịch vụ dùng máy mượn'
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Bộ Y tế: 'Không dừng thanh toán BHYT dịch vụ dùng máy mượn'

Bộ Y tế sáng 15/5 cho biết việc thanh toán BHYT cho bệnh nhân đối với dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán sử dụng máy đặt, máy mượn vẫn áp dụng như trước, chỉ bãi bỏ một công văn cũ ban hành năm 2018. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác