thumbnail - Bộ Y tế nói gì sau công văn "làm khó" bệnh nhân BHYT?
Gia Loc
Hà Nội

Bộ Y tế nói gì sau công văn "làm khó" bệnh nhân BHYT?

Bộ Y tế khẳng định việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807 không liên quan đến thông báo ngừng chi trả BHYT tại công văn số 2009/BYT-KHTC.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác