thumbnail - Bộ Y tế: Vẫn thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn tại các cơ sở y tế
Liên Hương
Hà Nội

Bộ Y tế: Vẫn thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn tại các cơ sở y tế

TTO - Việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807 ngày 9-11-2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác