thumbnail - Bộ Y tế: Việt Nam đủ điều kiện chuyển trạng thái chống Covid-19
Diệu Thúy
Hà Nội

Bộ Y tế: Việt Nam đủ điều kiện chuyển trạng thái chống Covid-19

Việt Nam cơ bản đáp ứng những điều kiện cần thiết để chuyển trạng thái từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững Covid-19, theo quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác