thumbnail - Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đề xuất nhu cầu vắc xin Covid-19 mũi 4
Quân Mạnh
Hà Nội

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đề xuất nhu cầu vắc xin Covid-19 mũi 4

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, đề xuất nhu cầu vắc xin mũi 4 trước 25.5.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác