thumbnail - Bom nợ đè nặng lên người Mỹ
Quốc Cường
Hà Nội

Bom nợ đè nặng lên người Mỹ

Người Mỹ đã vay thêm 40,1 tỷ USD trong tháng 6, trong đó các khoản vay như nợ thẻ tín dụng tăng tới 16%. Điều này xảy ra khi lạm phát nước Mỹ tăng lên mức cao nhất hơn 40 năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác