thumbnail - Bốn startup tham gia chương trình tăng tốc SE Asia Booster ở Việt Nam
Viễn Đông
Hà Nội

Bốn startup tham gia chương trình tăng tốc SE Asia Booster ở Việt Nam

Trong số đó, có hai startup là quán quân Techfest Vietnam là AirCity và Otrafy Inc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác