thumbnail - Bức tranh muôn màu của kinh tế châu Á - Thái Bình Dương
Viễn Đông
Hà Nội

Bức tranh muôn màu của kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

Dự báo về tình hình kinh tế ở châu Á - Thái Bình Dương thời gian tới, Công ty phân tích Moody’s cho rằng các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu sẽ tăng trưởng chậm lại, nhưng đồng thời lạm phát cũng giảm đi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác