thumbnail - Bức xúc thuế thu nhập cá nhân
Duy Tân
Hà Nội

Bức xúc thuế thu nhập cá nhân

Những quy định bất cập của thuế thu nhập cá nhân “rành rành”, nhưng chưa được sửa đổi từ năm này qua năm khác, càng làm cho người nộp thuế thêm bức xúc.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác