thumbnail - Cá sấu 7 lần vồ hụt hươu
Tuấn Anh
Hà Nội

Cá sấu 7 lần vồ hụt hươu

Cá sấu kiên nhẫn nằm rình dưới hồ, đợi những con hươu đến uống nước để lao ra ngoạm nhưng liên tục thất bại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác