thumbnail - Cá sấu tha xác trăn Miến Điện
Diệu Thúy
Hà Nội

Cá sấu tha xác trăn Miến Điện

Con cá sấu mõm ngắn đẩy xác trăn trên bề mặt một kênh đào ở vùng Everglades của Texcas.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác