thumbnail - Các anh đã lấy thân mình làm khiên chắn lửa cứu dân
Lan đột biến
Hà Nội

Các anh đã lấy thân mình làm khiên chắn lửa cứu dân

Như tấm khiên chắn lửa trong biểu trưng của ngành, 3 cảnh sát chữa cháy lấy thân mình làm khiên để cứu dân, đúng tinh thần Công an Nhân dân quên thân vì dân vì nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác