thumbnail - Các bệnh viện đề xuất gì sau văn bản dừng thanh toán bảo hiểm y tế chi phí dịch vụ kỹ thuật?
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Các bệnh viện đề xuất gì sau văn bản dừng thanh toán bảo hiểm y tế chi phí dịch vụ kỹ thuật?

TTO - Các bệnh viện đều kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét tạm ngưng bãi bỏ công văn 2009. Cần có lộ trình chuyển hình thức từ mượn hoặc đặt máy sang hình thức thuê máy theo quy định của nghị định số 151 của Chính phủ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác