thumbnail - Các đội hình Nga trong Duyệt binh Chiến thắng
Liên Hương
Hà Nội

Các đội hình Nga trong Duyệt binh Chiến thắng

Khoảng 11.000 quân nhân và 131 khí tài cơ giới Nga lập thành nhiều đội hình tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng phát xít Đức hôm nay. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác