thumbnail - Các HDV du lịch đặc biệt ở Việt Nam xuất hiện trên Reuters: "Nặng nợ" nên trả nợ cho rừng
Thu Trang
Hà Nội

Các HDV du lịch đặc biệt ở Việt Nam xuất hiện trên Reuters: "Nặng nợ" nên trả nợ cho rừng

Họ là những hướng dẫn viên du lịch được Reuters mô tả là những người "biết rất rõ giá trị của các loài cây".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác