thumbnail - Các kịch bản xấu đe đọa năng lượng mùa đông của châu Âu
Diệu Thúy
Hà Nội

Các kịch bản xấu đe đọa năng lượng mùa đông của châu Âu

Châu Âu đã sẵn sàng nhất có thể cho mùa đông không khí đốt Nga, nhưng họ gần như không còn dự phòng nào nếu xuất hiện kịch bản xấu. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác