thumbnail - Các ngân hàng cần có cách nhìn thoáng hơn để người nông dân dễ tiếp cận vốn tín dụng
Trường Sơn
Hà Nội

Các ngân hàng cần có cách nhìn thoáng hơn để người nông dân dễ tiếp cận vốn tín dụng

Đây là một trong những nguyên nhân làm chậm chuyển đổi và áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác