thumbnail - Các nhà đầu tư tin tưởng vào Việt Nam
Duy Tân
Hà Nội

Các nhà đầu tư tin tưởng vào Việt Nam

VTV.vn - Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã khẳng định tiếp tục gắn kết lâu dài với Việt Nam vì những tiêu chí mang tính lâu dài và bền vững.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác