thumbnail - Các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Các nước châu Âu tăng cường hỗ trợ Ukraine

VTV.vn - Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết hỗ trợ 6,5 tỷ USD cho Ukraine. Kết quả từ Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Ukraine diễn ra tại Warszawa, Ba...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác