thumbnail - Các trường cao đẳng sư phạm có nhiều trăn trở muốn Bộ Giáo dục giải đáp
Cường bếu
Hà Nội

Các trường cao đẳng sư phạm có nhiều trăn trở muốn Bộ Giáo dục giải đáp

GDVN- Ngày 12/05/2022 tại trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Câu lạc bộ đã tổ chức Hội thảo “Công tác đào tạo, bồi dưỡng tại trường cao đẳng sư phạm hiện nay”.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác