thumbnail - Các trường nói gì về việc điều chỉnh chương trình THPT?
Lan đột biến
Hà Nội

Các trường nói gì về việc điều chỉnh chương trình THPT?

Việc Bộ Giáo dục điều chỉnh chương trình THPT giúp học sinh lựa chọn môn thuận tiện hơn, trong khi các trường được "gỡ lúng túng", theo nhiều hiệu trưởng. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác