thumbnail - Cách chức Giám đốc CDC Hậu Giang và hai trưởng khoa vì sai phạm vụ Việt Á
Cường bếu
Hà Nội

Cách chức Giám đốc CDC Hậu Giang và hai trưởng khoa vì sai phạm vụ Việt Á

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Qua kiểm tra và thanh tra phát hiện có vi phạm, Ủy ban Kiểm tra đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác