thumbnail - Cách một phần mềm AI đã thay đổi những trận chiến trên màn ảnh rộng một lần và mãi mãi
Lan đột biến
Hà Nội

Cách một phần mềm AI đã thay đổi những trận chiến trên màn ảnh rộng một lần và mãi mãi

Trong hơn 20 năm qua, một phần mềm dựng phim đã tạo ra những đội quân tự động và thông minh trên màn ảnh rộng, góp phần trong thành công của những kiệt tác như Chúa tể những chiếc nhẫn hay Avengers: Endgame.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác