thumbnail - Cách tất cả chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng
Cường bếu
Hà Nội

Cách tất cả chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng

Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM; cách tất cả chức vụ của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác