thumbnail - Cách Ukraine vận động phương Tây viện trợ thêm vũ khí
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Cách Ukraine vận động phương Tây viện trợ thêm vũ khí

Ukraine xóa tan những hoài nghi của phương Tây về việc tiếp tục bơm vũ khí Kiev, bằng cách nhấn mạnh vào hiệu quả của lô vũ khí mới trên chiến trường.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác