thumbnail - Cái chết của robot du lịch nổi tiếng
Diệu Thúy
Hà Nội

Cái chết của robot du lịch nổi tiếng

HitchBOT được tạo ra với hình dạng mô phỏng con người nhưng không thể tự di chuyển. Nó được nhiều người giúp đỡ để tạo nên hành trình đẹp trước khi kết thúc cuộc đời ở Mỹ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác