thumbnail - Cảm biến của Samsung Galaxy Watch 4 có thể thay thế một số công cụ y tế
Tuấn Anh
Hà Nội

Cảm biến của Samsung Galaxy Watch 4 có thể thay thế một số công cụ y tế

(Techz.vn) Cảm biến mặt sau của Samsung Galaxy Watch 4 có thể giúp người dùng đo lượng oxy trong máu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác