thumbnail - Cảm giác như tôi là kẻ thù của chồng
Diệu Thúy
Hà Nội

Cảm giác như tôi là kẻ thù của chồng

Tôi dù nóng tính hay bực như thế nào cũng chưa bao giờ dùng lời lẽ nặng nề với chồng, còn anh liên tục sỉ vả tôi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác