thumbnail - Cấm vận dầu Nga: Châu Âu chia rẽ - Nga vẫn đối phó được các lệnh trừng phạt dù khó khăn
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Cấm vận dầu Nga: Châu Âu chia rẽ - Nga vẫn đối phó được các lệnh trừng phạt dù khó khăn

Gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào Nga của EU vẫn chưa được thông qua do không đạt được sự đồng thuận của nhiều quốc gia thành viên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác