thumbnail - Cấm vận dầu Nga, kinh tế châu Âu đối diện rủi ro đến mức nào?
Liên Hương
Hà Nội

Cấm vận dầu Nga, kinh tế châu Âu đối diện rủi ro đến mức nào?

Đối với châu Âu, việc cấm vận dầu Nga được xem là một sự trừng phạt dễ kiểm soát hơn là cấm vận khí đốt Nga...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác