thumbnail - Cận kề tuyển sinh, trường đại học... 'quên' công khai học phí
Cường bếu
Hà Nội

Cận kề tuyển sinh, trường đại học... 'quên' công khai học phí

Nhiều trường đại học đã tổ chức thu hồ sơ xét tuyển các phương thức tuyển sinh riêng nhưng người học vẫn không tìm thấy thông tin học phí được áp dụng cho khoá tuyển sinh này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác