thumbnail - Cần phương tiện phù hợp cho cao tốc EVFTA
Viễn Đông
Hà Nội

Cần phương tiện phù hợp cho cao tốc EVFTA

Hiệp định EVFTA tạo cho nền kinh tế Việt Nam không gian về một thị trường rộng lớn hơn, với các tiêu chuẩn, chất lượng cao hơn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác