thumbnail - Cạn 'room' tín dụng, ngân hàng chần chừ tăng thêm lãi suất huy động
Lan đột biến
Hà Nội

Cạn 'room' tín dụng, ngân hàng chần chừ tăng thêm lãi suất huy động

TTO - Hạn mức (room) tăng trưởng tín dụng còn hạn hẹp là một trong những lý do khiến các ngân hàng chần chừ tăng thêm lãi suất huy động.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác