thumbnail - Cẩn thận kẻo tưởng trúng tuyển đại học mà rớt cái đùng!
Viễn Đông
Hà Nội

Cẩn thận kẻo tưởng trúng tuyển đại học mà rớt cái đùng!

Nhiều thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển trường đại học bằng phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên nếu không chú ý việc đăng ký lại nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia coi như từ chối trúng tuyển.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác