thumbnail - Cần Thơ điều chỉnh các khu xử lý rác thải thế nào để tránh gian lận?
Thu Trang
Hà Nội

Cần Thơ điều chỉnh các khu xử lý rác thải thế nào để tránh gian lận?

Hai khu xử lý chất thải rắn thuộc quận Ô Môn và Thốt Nốt đã dừng hoạt động nhưng khu xử lý ở Cờ Đỏ vẫn còn hoạt động…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác