thumbnail - Cảnh báo lừa đảo lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7
Quốc Cường
Hà Nội

Cảnh báo lừa đảo lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7

VTV.vn - Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa đưa ra cảnh báo về việc lợi dụng chính sách tiếp nhận lao động kỹ thuật của Hàn Quốc để lừa đảo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác