thumbnail - Cảnh báo ma tuý núp bóng thực phẩm chức năng, đồ uống
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Cảnh báo ma tuý núp bóng thực phẩm chức năng, đồ uống

Trên thế giới và Việt Nam xuất hiện 2 dạng ma túy núp bóng, đó là "Thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy và ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác