thumbnail - Cảnh báo Viên xương khớp Hoàng Hường, Hoạt huyết Hoàng Hường vi phạm quảng cáo
Thức SG
Hà Nội

Cảnh báo Viên xương khớp Hoàng Hường, Hoạt huyết Hoàng Hường vi phạm quảng cáo

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên xương khớp Hoàng Hường và Hoạt huyết Hoàng Hường vừa bị cơ quan chức năng cảnh báo do vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác