thumbnail - Cao Bằng, Bắc Kạn dự kiến hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Minh DucTRan
Hà Nội

Cao Bằng, Bắc Kạn dự kiến hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đôn đốc giải ngân công tại Bắc Kạn
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác