thumbnail - Cao tốc Bắc-Nam: Chỉ định thầu có xóa được bất cập bù giá?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Cao tốc Bắc-Nam: Chỉ định thầu có xóa được bất cập bù giá?

Trong những đợt biến động về giá vật liệu, chỉ số giá địa phương công bố không đủ bù trượt giá thực tế, gây thiệt hại cho nhà thầu...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác