thumbnail - Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ thu phí ETC từ 1/6: Ứng phó sự cố thế nào?
Minh DucTRan
Hà Nội

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ thu phí ETC từ 1/6: Ứng phó sự cố thế nào?

Nửa tháng nữa, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ bắt đầu thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng (ETC).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác