thumbnail - Cấp bằng trái quy định, Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á bị bắt
Liên Hương
Hà Nội

Cấp bằng trái quy định, Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á bị bắt

GDVN- Vì để vụ lợi, Hiệu trưởng trường Trung cấp Đông Á đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình cấp trái quy định bằng Trung cấp cho một số đối tượng có nhu cầu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác