thumbnail - Cập nhật giá xăng dầu mới nhất ngày 4/5
Thu Trang
Hà Nội

Cập nhật giá xăng dầu mới nhất ngày 4/5

Giá xăng E5RON92 tăng 334 đồng/lít so với giá hiện hành, giá xăng RON95-III tăng 442 đồng/lít; giá dầu diezel 0.05S tăng 171 đồng/lít, giá dầu hỏa không tăng và giá dầu mazut giảm 240 đồng/kg.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác